Appetizers

Khoai Tây Chiên
Cajun Cajun Fries

Khoai Lang Chiên
Sweet Potato Fries

Đậu Nhật
Edamame

Bắp Xào Trứng Muối
Fried Corn w/ Salted Egg

Bắp Xào Mở Hành Tép Mỡ Tôm Kho
Fried Corn w/ Green Onions, Pork Rinds, Dried Shrimp

Xôi Phồng Lạp Xưởng Chà Bông
Rice Cakes w/ Chinese Sausage & Dried Shredded Pork

Sụn Gà KOC
Chicken Cartilage KOC Style

Cánh Gà Chiên KOC
KOC Wings

Cánh Gà Chiên Nước Mắm
Fish Sauce Chicken Wings

Mực Chiên Giòn
Squid KOC Style

Cá Viên Chiên
KOC Fish Balls

Xoài Sống
Fresh Mango