Nghêu Nướng Mỡ Hành

Grilled Clams w/ Green Onions, Peanuts, Herbs, Spicy Sauce

Nghêu Nướng Mỡ Hành Grilled Clams w/ Green Onions Little Saigon Restaurant KOC Garden Grove