Main Dishes

Gỏi Xoài Mực 1 Nắng
Mango Salad w/ Squid

Gỏi Đu Đủ Gan Cháy
Papaya Salad w/ Beef Liver Jerky

Đậu Hũ Hoàng Gia
Royal Tofu w/ Shredded Pork

Chả Cá Hoàng Gia
Royal Fish Cakes

Bò Lúc Lắc
Shaken Beef

Miến Cua Tay Cầm
Crab Glass Noodles in a Clay Pot

Rau Muống Xào Tỏi
Stir-fried Ong Choy w/ Garlic

Mì Gói Bò Filet Xào Rau Muống
Stir-Fried Ong Choy & Beef w/ Instant Noodles


Hot Pot for 1 Person

Lẩu Chả Cá Khổ Qua
Fish Cake Hot Pot w/ Bitter Melon

Lẩu Bao Tử Hầm Tiêu
Stewed Stomach Hot Pot w/ Pepper

Lẩu Thái
Thai-style Hot Pot

Lẩu Lề Đường
Street Hot Pot

Bò Filet Nhúng Dấm
Vinegar Hot Pot w/ Beef


Fried Rice

Cơm Chiên Cá Mặn
Salted Fish Fried Rice

Cơm Chiên Sausage
Sausage Fried Rice

Cơm Chiên Crawfish
Crawfish Fried Rice

Cơm Chiên Bò Filet
Beef Fried Rice

Cơm Chiên Thịt Cua
Crab Fried Rice

Cơm Chiên Tôm
Shrimp Fried Rice


Rice Porridge

Cháo Ếch
Rice Porridge w/ Frog Legs

Cháo Hàu
Rice Porridge w/ Oysters

Cháo Nghêu
Rice Porridge w/ Clams

Cháo Bò Filet
Rice Porridge w/ Beef

Cháo Trắng Hột Vịt Muối
Rice Porridge w/ Salted Duck Eggs

Cháo Trắng
Plain Rice Porridge