Specialties

Shellfish Specialties

Sò Điệp Trứng Cút
Scallops w/ Quail Eggs

Chem Chép Nướng Mỡ Hành
Grilled Mussels w/ Green Onions

Sò Lông Nướng Mỡ Hành
Grilled Escargot w/ Green Onions

Sò Lông Xào Tiêu Tỏi
Pepper Garlic Escargot

Ốc Móng Tay Nướng Mỡ Hành
Grilled Razor Clams w/ Green Onions & Peanuts

Ốc Hương Nướng (Tiêu hoặc Bơ Tỏi)
Grilled Escargot (Salt & Pepper or Garlic Butter)

Ốc Hương Xào Bơ Tỏi Tép Mỡ
Escargot Garlic Butter & Pork Rinds

Nghêu Hấp (Thái hoặc Sả)
Steamed Clams (Thai-Style or Lemongrass)

Nghêu Nướng Mỡ Hành
Grilled Clams w/ Green Onions

Ốc Len Xào Dừa
Coconut Sea Snails

Ốc Gạo Xào Bơ Tỏi Tép Mỡ
Rice Snails w/ Garic Butter & Pork Rinds

Ốc Gạo Rang Phô Mai
Rice Snails in Cheese Sauce


Exotic Specialties

Trứng Cút Rang Me
Quail Egg in Tamarind Sauce

Hột Vịt Lộn Rang Me
Balut in Tamarind Sauce (2pcs)

Hột Vịt Lộn Chiên Nước Mắm
Balut in Fish Sauce

Hột Vịt Lộn Luộc
Steamed Balut

Phá Lấu
Intestine Stew

Mì Gói Phá Lấu
Intestine Stew w/ Instant Noodles

Heo Rừng Nướng Sả
Grilled Wild Boar w/ Lemongrass

Lưỡi Vịt Sapo
Spicy Stewed Duck Tongues


Chicken Specialties

Da Gà Chiên Dòn
Crispy Fried Chicken Skin

Da Gà Chiên Dòn Teriyaki
Teriyaki Crispy Fried Chicken Skin

Nộm Chân Gà Rút Xương
Boneless Chicken Feet

Chân Gà Nướng Muối Ớt
Spicy Grilled Chicken Feet

Chân Gà Quái Thú
Fried Wild Chicken Feet

Chân Gà Hấp Thố
Steamed Chicken Feet

Lòng Gà Cháy Tỏi
Chicken Intestines w/ Fried Garlic